00_shiseki_asakurashi

一乗谷朝倉氏遺跡復元町並み

一乗谷朝倉氏遺跡復元町並み